Развој међупредметних компетенција

ПРОГРАМ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

О ПРОГРАМУ

Развој међупредметних компетенција је назив програма стручног усавршавања/обуке, који је у периоду од 31. јануара до 23. фебруара 2020. године, у 85 основних школа на територији Републике Србије, реализовало Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС”, а на основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја. Наведени програм је програм од  јавног интереса.

Зашто компетенције? Зато што се од образовања у 21. веку очекује да на квалитетан и ефикасан начин ученике припреми за живот у свету динамичних промена, свету који очекује висококвалификоване појединце спремне да својим знањем, вештинама и ставовима допринесу развоју друштва и економије засноване на знању…

Међупредметне компетенције

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.*

*Закон о основама система образовања и васпитања, Члан 12.

 

Програм од јавног интереса

РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број 610-00-00077/2020-07 од 28.1.2020.

БАЗА

међупредметних тема и пројеката

Практичном применом знања стечених на обуци створена је база међупредметних тема и пројеката. Ова база сачињена је од примера угледних активности 85 школа, учесница пројекта.

Додатни материјали

Све о међупредметним компетенцијама

Школе учеснице у пројекту

85

ШКОЛА У ПРОЈЕКТУ

2516

ОБУЧЕНИХ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

100%

УТИЦАЈ НА ПРАКСУ

Наш тим

Аутори и водитељи пројекта су наставници и стручни сарадници са дугогодишњим искуством у реализацији пројеката и обука.

Биљана Стојановић

Позиција:аутор и водитељ обуке

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Биљана Стојановић

аутор и водитељ обуке

Љиљана Левков

Позиција:Аутор

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Љиљана Левков

Аутор

Мирјана Пајић

Позиција:руководилац пројекта
Имејл:udruzenje@logos-edu.rs

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Мирјана Пајић

руководилац пројекта

Погледајте списак свих водитеља обуке

Сведочења

Шта водитељи и учесници кажу о обуци:

Било је дивно водити групе кроз тројство образовно-васпитног рада: знање, вештине и ставове ка изнедравању креативних увезивања међупредметних компетенција.

Ана Савковић, водитељ обуке

Сјајан семинар. Све ми се допало од почетка до краја. Обновила сам старо и  научила много нових корисних ствари о међупредметним компетенцијама.

Наставница ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка

На овај начин осмишљене, обуке су дале квалитетан допринос јачању компетенција наставника за планирање и реализацију наставе која доприноси развијању међупредметних компетенција код ученика.

Биљана Радосављевић, водитељ обуке

Током реализације обука владала је атмосфера заједништва и повезаности међу колегама. Стекли су увиде како могу да повежу исходе различитих наставних предмета у остваривању заједничке теме. То је био веома изазован задатак који су они успешно осмислили

Ана Милошевић, водитељ обуке

Актуелности

Императив образовања у 21. веку

17. март 2020.|

Текст објављен у "Просветном гласнику" Стручно усавршавање наставника за међупредметне компетенције, на основу одлуке министра просвете, науке

Обука водитеља програма

22. децембар 2019.|

У недељу, 22.12.2019. године, одржана је обука за водитеље у оквиру програма стручног усавршавања од јавног интереса