Додатни ресурси

Ресурси

На овој страни пронађите додатне ресурсе који вам могу послужити у креирању међупредметних тема и пројеката у вашој пракси.

Опште међупредметне компетенције и настава и учење

Књига која је успела да приближи наставницима кључни појам компетенције (шта он подразумева, зашто је важан, које компетенције су препознате као релевантне у земљама Европске уније и у Србији), али оно што је још важније, ова публикација нуди одличне, веома конкретне и практичне примере часова из различитих предмета…

Преузмите приручнике и текстове

PDF приручник

Наставник као истраживач је једна моћна педагошка идеја. Ова идеја представља допуну (да не кажемо алтернативу) системским покушајима да се унапреди образовање; она је израз поверења у то да школе и наставници као стручњаци могу да буду носиоци развоја… (преузето са https://cdrsee.org/pdf/teaching_for_learning_srb.pdf)

PDF приручник

Овај приручник има за циљ да помогне наставницима у унапређењу сопствене праксе тако што ће их подстаћи да на различите начине преиспитују свој ради да своја запажања размењују са колегама.… (преузето са https://www.researchgate.net/publication/279195488_Nastavnik_kao_refleksivni_prakticar_prirucnik_za_nastavnike/link/558e4c6608a)

PDF приручник

Ово је систематична, научно заснована збирка препорука за најбољу наставну праксу и читав низ „алатки” које су се показале успешним у превазилажењу препрека својствених сваком институционалном процесу учења… (преузето са https://cdrsee.org/pdf/teaching_for_learning_srb.pdf)

Intensive Course

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur piscing elit. Nunc ultri auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semp Fusce et ultrices libero, at suscipit lacus. Sed vitae fringilla nibh.