Организатор пројекта

Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС”

Програм стручног усавршавања „Развој међупредметних компетенција“ реализује Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС”

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања
„НОВИ ЛОГОС”

Најчешће постављана питања

Све информације о могућности учешћа школе у пројекту можете поставити на имејл udruzenje@logos-edu.rs

Не, обука се реализује на нивоу пројекта. Потребно је да школа буде укључена у пројекат како би наставници и стручни сарадници те школе могли похађати обуку.

Да, на основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја овај програм (обука) је проглашен за програм од јавног интереса (РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, Број 610-00-00077/2020-07 од 28.1.2020).

Обука је бесплатна за све наставнике и стручне сараднике из школа које су укључене у пројекат.

Похађањем обуке добијате 16 бодова стручног усавршавања.