О нама

Наш тим

Аутори и водитељи пројекта су наставници и стручни сарадници са дугогодишњим искуством у реализацији пројеката и обука.

Програм обуке реализовало је 40 водитеља у 85 основних школа. Они су својим знањима и водитељским вештинама допринели професионалном оснаживању наставника за развој компетенција ученика применом тематског, међупредметног приступа настави и учењу. Али тиме њихова мисија није завршена. Из улоге водитеља прешли су у улогу ментора школама у којима су реализовали програм обуке. Њихов задатак као ментора је да пружају стручну подршку и помоћ школама и наставницима у процесу разраде међупредметне теме чије дизајнирање је започето током обуке.

АУТОРИ И ОРГАНИЗАТОРИ

Биљана Стојановић

Позиција:аутор и водитељ обуке

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Биљана Стојановић

аутор и водитељ обуке

Љиљана Левков

Позиција:Аутор

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Љиљана Левков

Аутор

Мирјана Пајић

Позиција:руководилац пројекта
Имејл:udruzenje@logos-edu.rs

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Мирјана Пајић

руководилац пројекта

Ивана Бауцал

Позиција:асистент на пројекту
Имејл:udruzenje@logos-edu.rs

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Ивана Бауцал

асистент на пројекту

Неда Руњо

Позиција:асистент на пројекту
Имејл:udruzenje@logos-edu.rs

Садржај у припреми

Садржај у припреми

Неда Руњо

асистент на пројекту

ВОДИТЕЉИ ОБУКЕ

Ана Милошевић

Позиција:водитељ обуке

Поносна сам, срећна и захвална што сам прошла кроз искуство едукације за водитеље програма ,,Развој међупредметних компетенција” у организацији Удружења за промоцију, усавршавање и развој образовања ,,НОВИ ЛОГОС”. Бити део великог тима који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја велика је професионална част.

Сам програм који је конципиран тако да обучи наставнике развоју вештина, знања и ставова ученика који су потребни за квалитетан живот у 21. веку, истовремено утиче и на самог наставника да се прилагоди друштвеним променама и преиспита своје перспективе о наставном процесу. Наставници се путем ове обуке уче да буду пре свега организатори и креатори наставе, партнери својим ученицима и рефлексивни практичари. Сама бит програма ,,Развој међупредметних компетенција” упућује на тимски рад наставника и на тај начин доприноси колективној кохезији, што је веома битно за повећање степена  професиналног задовољства.

Током реализације обука је владала фина атмосфера заједништва и повезаности међу колегама. Стекли су увиде како могу да повежу исходе различитих наставних предмета у остваривању заједничке теме. То је био веома изазован задатак који су они успешно осмислили, а ми верујемо да ће исто тако успешно и реализовати. Мноштво идеја ће се наћи као примери добре праксе и послужити другима који нису имали прилике да прођу овај програм.

Ако желимо да покренемо промене и подстакнемо потенцијале својих ученика, морамо најпре то исто урадити код себе, а обука ,,Развој међупредметних компетенција” управо то и пружа. Обострану корист за ученике и за наставнике.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ ,,Доситеј Обрадовић”, Крушевац
 • ОШ ,,Јован Јовановић Змај”, Брус
 • ОШ ,,Светозар Марковић”, Краљево
 • ОШ ,,Четврти краљевачки батаљон”, Краљево

Ана Милошевић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник, водитељ/ментор обуке РМК

Ана Милошевић

водитељ обуке

Поносна сам, срећна и захвална што сам прошла кроз искуство едукације за водитеље програма ,,Развој […]

Ана Младеновић

Позиција:водитељ обуке

У друштву брзих промена неопходно је унапредити образовање које ће допринети изградњи целовите личности ученика. Личности које ће одговорно управљати сопственим животом, личности која ће активно, одговорно и ефикасно допринети развоју друштва и економије.

Обука Развој међупредметних компетенција доприноси јачању наставничких компетенција потребних за развој знања, вештина и ставова код ученика неопходних за живот у 21.веку.

На свим реализованим обукама владала је позитивна, мотивишућа и подстицајна атмосфера. Полазници су дефинисали конкретне активности чија ће реализација допринети развоју међупредметних компетенција ученика.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Свети Сава”, Пирот
 • ОШ „Свети Сава”, Ниш
 • ОШ „Чегар”, Ниш
 • ОШ „Цар Константин”, Ниш
 • ОШ „Вук Караџић”, Шилово, Гњилане

 

Ана Младеновић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник
водитељ/ ментор обуке РМК

Ана Младеновић

водитељ обуке

У друштву брзих промена неопходно је унапредити образовање које ће допринети изградњи целовите личности ученика. […]

Ана Савковић

Позиција:водитељ обуке

Било је дивно водити групе кроз тројство образовно-васпитног рада: знање, вештине и ставове ка изнедравању креативних увезивања међупредметних компетенција. Свуда се осећала енергија заједништва, посла који надахњује јер ће ученицима, када се буде реализовало, бити подстицајније, занимљивије, креативније. Добит за све, наставници мотивисани, а ученици ће тек бити. Чаролија.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Јован Поповић”, Сремска Митровица
 • ОШ „Душан Јерковић”, Рума
 • ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
 • ОШ „Боривоје Ж. Милојевић”, Крупањ
 • ОШ „Кадињача”, Лозница

мр Ана Савковић, директор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево

Ана Савковић

водитељ обуке

Било је дивно водити групе кроз тројство образовно-васпитног рада: знање, вештине и ставове ка изнедравању […]

Биљана Радосављевић

Позиција:водитељ обуке

Иако су запослени у школама имали законску обавезу да се упознају и уграде међупредметне компетенције у своје планове, искуства са обука Развој међупредметних компетенција показују да наставници нису у довољној мери оснажени да на прави начин промишљају о развијању компетенција код ученика. Зато су, на овај начин осмишљене, обуке дале квалитетан допринос јачању компетенција наставника за планирање и реализацију наставе која доприноси развијању међупредметних компетенција код ученика. Оно што у великој мери обезбеђује квалитет и одрживост је то што је обукама обухваћен велики број чланова једног колектива – односно сви предмети, чиме се обезбеђује хоризонтала и вертикална повезаност градива и предмета. У једном броју школа Тим за међупредметне компетенције и предузетништво функионише само на папиру. На обукама смо, кроз рад на задацима, појаснили место и улогу Тима, а водитељи су понудили лепезу идеја и конкретних активности које могу да буду садржај рада Тима. Учесницима се посебно допала идеја о примерима пројеката које ће моћи да нађу на платформи.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка
 • ОШ „Сава Шумановић”, Земун
 • ОШ „Драган Лукић”, Нови Београд

Биљана Радосављевић, педагог
директор ОШ Мирослав Антић у Београду
потпредседница Педагошког друштва Србије
водитељ/ментор обуке РМК

Биљана Радосављевић

водитељ обуке

Иако су запослени у школама имали законску обавезу да се упознају и уграде међупредметне компетенције […]

Биљана Тодоровић

Позиција:водитељ обуке

У циљу унапређивања наставне праксе, а самим тим и развијањем функционалних знања наших ученика, обука наставника за развој међупредметних компетенција је од изузетног значаја. На самој обуци наставници су имали прилику да надограде и прошире своја знања о примени међупредметне повезаности садржаја. Само повезивање компетенција, исхода и стандарда,  пружило је могућност наставницима да својој настави приђу на другачији начин. Сами полазници су били изузетно заинтересовани за све садржаје који су обрађени на самој обуци.

Конкретизацијом активности приликом писања пројекта, очекују да ће допринети остваривању нових програма плана наставе и учења, као и развијању способности ученика да повезују градиво на смислен начин.

Сама реализација пројекта, биће прилика да наставници презентују своју школу у најбољем могућем светлу као и да представе свој рад као пример добре педагошке праксе.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Душан Јерковић”, Банатси Карловац
  ОШ „Илија Гарашанин”, Гроцка
 • ОШ „Жарко Зрењанин”, Банатско Ново Село

Биљана Тодоровић, професор разредне наставе,
директор ОШ „Сава Ковачевић” у Михајловцу
водитељ/ментор обуке РМК

Биљана Тодоровић

водитељ обуке

У циљу унапређивања наставне праксе, а самим тим и развијањем функционалних знања наших ученика, обука […]

Данијела Стефановић

Позиција:водитељ обуке

У свету који тражи практично и оствариво у свакодневном животу, кроз примену наученог, развијање међупредметних компетенција је предуслов за образовање и васпитање ученика. Преплетање различитих активности, метода, техника, приступа у раду, адекватна примена интегративне наставе и прожимање садржаја различитих предмета је темељ за остваривање жељеног циља – примене наученог у свакодневном животу и развоју функционалних знања која недостају нашим ученицима.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Свети Сава”, Пирот
 • ОШ „Учитељ Таса”, Ниш
 • ОШ „Вук Караџић”, Шилово, Гњилане
 • ОШ „Живадин Апостоловић”, Трстеник

Данијела Стефановић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Данијела Стефановић

водитељ обуке

У свету који тражи практично и оствариво у свакодневном животу, кроз примену наученог, развијање међупредметних […]

Данка Тешић

Позиција:водитељ обуке

У данашњем друштву, стечене норме, личне вредности и учење су нестабилне категорије, али представљају велики капитал који се умножава и приказује личну и друштвену добробит. Сваки човек би требало да влада знањима, умењима и вештинама, али и ставовима. Једино тако писмен човек може бити слободан и просвећен и разумеће животне околности у којима живи. Управо су кључне компетенције ти сложени системи знања, уверења и активности неопходни сваком савременом човеку.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Братство”, Нови Пазар
 • ОШ „Вук Караџић”, Нови Пазар
 • ОШ ,,Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник
 • ОШ „Вук Караџић”, Сочаница

Данка Тешић, учитељица
самостални просветни саветник
водитељ/ментор РМК

Данка Тешић

водитељ обуке

У данашњем друштву, стечене норме, личне вредности и учење су нестабилне категорије, али представљају велики […]

Дејан Јанковић

Позиција:водитељ обуке

С обзиром да смо можда пред највећим изазовом образовања на светском нивоу, јер не знамо за која то занимања подучавамо своје ученике у школама, сматрам да је крајње време да се отпочне са активним развијањем међупредметних компетенција у настави основних школа, пре свега.

Стање на терену је било неоспорно добро и благонаклоно, јер смо моје колегинице и ја успели да констатујемо да су колеге махом упознате са принципом наставе која је неминовна у 21. веку који увелико тече. Спремни су дакле за нове приступе и методе учења, што нас је највише и мотивисало да им дамо што више корисних савета и примера добре праксе.

Оно на шта смо колегинице и ја посебно поносни је то што смо успели да подстакнемо и развијање тимског рада, тако да из сваке из 6 школа имамо по један рад који ће се реализовати кроз међупредметну тему.

Са друге стране, на самим обукама је дијагностиковано да је овакав вид оснаживања више него потребан у свим школама Србије. Ми смо се овде бавили репрезентативним узорком од 85 школа, а требало би бар преко 75% Србије да прође овакву једну обуку. Топла препорука.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Мирослав Антић”, Футог
 • ОШ „Михаило Пупин”, Земун
 • ОШ „Васа Пелагић”, Београд
 • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Обреновац
 • ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд
 • ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Шабац

Дејан Јанковић, наставник француског језика,
водитељ/ментор обуке РМК

Дејан Јанковић

водитељ обуке

С обзиром да смо можда пред највећим изазовом образовања на светском нивоу, јер не знамо […]

Драгана Пелемиш

Позиција:водитељ обуке

После обуку у раду са учесницима обуке Развој међупредметних компетенција могу се изнети бројна позитивна искуства и закључци, који призилазе из велике мотивације самих учесника и њиховог активног учешћа у самој обуци. Током обуке наставници су успели да функционално повежу исходе, стандарде и међупредметне коментенције, овладају и дефинишу појмове, разграниче и уоче разлике међу њима.

Учесници су мотивисани и подстакнути за савремене приступе учења, примену међупредметног приступа у планирању и реализацији програма наставе и учења и развоју међупредметних компетенција кроз реализацију тематске и пројектне наставе.

Обука се наставља, праћењем реализације међупредметне теме која ће се реализовати на нивоу школа. Поред наставника, на обуци су били присутни и директори школа и просветни саветници школских управа, који су својим активним учешћем и предлозима значајно допринела квалитету саме обуке.

Водитељ – ментор у школама:

 • OШ „Вук Караџић”, Бач
 • OШ „Петар Петровић Његош”, Зрењанин
 • OШ „23 октобар”, Сремски Карловци

Драгана Пелемиш, стручни сарадник-педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Драгана Пелемиш

водитељ обуке

После обуку у раду са учесницима обуке Развој међупредметних компетенција могу се изнети бројна позитивна […]

Душанка Ђокић

Позиција:водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је покренула нови дух у наш систем образовања указујући и усмеравајући наставнике на заједнички циљ, а то је приступ настави и учењу који ће бити усмерени на развој компетенција ученика.

Наставници су упознати са кључним и општим међупредметним компетенцијама, са посебним нагласком на међупредметни и интердисциплинарни приступ настави и учењу. Указано је на плуралитет активности наставника које плански покрећу активности ученика, као и одговарајућу употребу одређених метода и техника током рада на међупредметним темама. Посебно интересовање наставника је било усмерено на планирање наставе и учења усмерено на резултате учења.

Наставници су били изузетно мотивисани за рад. Радионичарски део обуке је био радо прихваћен, јер су на тај начин имали прилику да покажу креативност и претходно стечена знања тако да је атмосфера током рада била динамична и подстицајна.

На неким обукама су присуствовали директори школа и просветни саветници активно учествујући у раду.

Суштина овог приступа у раду је припрема ученика за целоживотно учење, како би стечена знања стално развијали и унапређивали. Наставници имају изузетно одговорну улогу у друштву, јер својим знањем и сталним усавршавањем морају да подстакну, мотивишу, науче и усмере ученике ка том циљу.

Водитељ – ментор у школама:

 • OШ „Вук Караџић”, Бач
 • OШ „Петар Петровић Његош”, Зрењанин
 • OШ „23 октобар”, Сремски Карловци

мр Душанка Ђокић, наставник српског језика и књижевности
водитељ/ментор обуке РМК

Душанка Ђокић

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је покренула нови дух у наш систем образовања указујући и усмеравајући […]

Емина Јеремић Мићовић

Позиција:водитељ обуке

Време у коме живимо карактеришу брзе и динамичне промене, огромна количина доступних информација и висок технолошки развој. Само знање више није довољно да појединац оствари своје капацитете и равноправно учествује у друштву. За то је неопходно повезивање различитих информација, критичко промишљање, сарадња и добра комуникација, употреба стеченог знања у различитим контекстима, усавршавање вештина и изградња адекватних ставова. Образовање мења парадигму.  Настава је усмерена ка исходима који се остварују кроз различите активности ученика и наставника; примењује се међупредметни, интегрисани, тематски приступ настави и учењу, различите технике и методе, све у циљу достизања прописаних стандарда. Концепт међупредметних компетенција и оснаживање наставника за њихов развој код ученика је од изузетног значаја у овом процесу. Међупредметне компетенције, и саме међусобно повезане, се развијају кроз све предмете и све разреде у току школовања, чиме се остварује крајњи циљ образовања за 21. век.

Наставници су свесни промена које се дешавају и највећи број њих овакав начин рада увелико практикује. Обуке које су реализоване у 85 школа у оквиру пројекта Развој међупредметних компетенција су доказ да овакав приступ настави није остављен сензибилитету наставника, већ је и системски уређен. Обука је највише допринела у оснаживању наставника у делу планирања и програмирања наставе и учења за реализацију тематске и пројектне наставе.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ ,,Нада Пурић’’, Ваљево
 • ОШ ,,Сава Керковић’’, Љиг
 • ОШ ,,Стеван Чоловић’’, Ариље
 • ОШ ,,Емилија Остојић‘’, Пожега

Емина Јеремић Мићовић
професорка енглеског језика
водитељ/ментор обуке РМК

Емина Јеремић Мићовић

водитељ обуке

Време у коме живимо карактеришу брзе и динамичне промене, огромна количина доступних информација и висок […]

Ирена Мучибабић

Позиција:водитељ обуке

Све чешће се говори о функционалним знањима и очувању истих у образовно васпитном процесу. Сведоци смо да уобичајена организација наставе тражи промене како би знања код ученика била функционалнија и како би се лакше практиковала у реалном животу. Обука Развијање међупредметних комптенција ставља акценат на развијање међупредметних компетенција кроз тематско и пројектно планирање, где посебно осмишљене активности ученика и наставника воде ка функционалнијим знањима, која се лакше чувају од заборава, због чињенице да се ученици стављају у позицију да их практикују. Улога наставника у тематском и пројектном планирању је од кључне важности, јер у овим ситуацијама наставници из различитих позиција лако могу обезбедити мотивациону климу у свом окружењу. Добро осмишљене активности из више предмета који су међусобно повезани и фокусирани око једне теме или пројекта лако воде ученика ка знањима која ће лако применити не само у школском окружењу него и ван њега у реалним околностима.

Реализоване обуке су допринеле томе да наставнички колективи увиде да је сарадња наставника од пресудне важности за квалитетно међупредметно планирање, где се присуство међупредметних компетенција код ученика лако планира, остварује и учвршћује у самом наставном процесу. Радионице које су реализоване на обукама указју да капацитети школа нису мали, јер тематско повезивање већ је изнедрило низ сјајних пројектих идеја које ће угледати светлост дана у нашим учионицама, али и на платформи www.kompetencije.edu.rs .

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Гаврило Принцип”, Земун
 • ОШ „Илија Бирчанин”, Земун Поље
 • ОШ „Свети Сава”, Панчево
 • ОШ „IV краљевачки батаљон”, Краљево

Ирена Мучибабић, школски педагог
педагошки саветник
спољни сарадник МПНТР за заштиту од насиља
водитељ/ментор обуке РМК

Ирена Мучибабић

водитељ обуке

Све чешће се говори о функционалним знањима и очувању истих у образовно васпитном процесу. Сведоци […]

Јелена Најдановић Томић

Позиција:водитељ обуке

Опште међупредметне компетенције су нека врста оквира за много новина које су у последњих петнаестак година увођене у наш образовни систем. Померање разумевања процеса наставе и учења од традиционалног односа преноса знања од наставника предавача на ученика слушаоца ка концепту интеракције у којој је ученик и његова активност у центру процеса наставе и учења је подржано различитим савременим приступима настави, облицима и методама рада.

Обука за наставу засновану на развоју општих међупреметних компетенција била је прилика да се у функцију стави све оно што се уводило као системска промена као што су стандарди постигнућа, исходи учења, пројектна настава, али и оно за шта су се наставници обучавали кроз бројне програме стручног усавршавања као што су активна настава и учење, формативно оцењивање, тематско планирање и сл.

Радећи у међупредметним групама наставници су повезивањем исхода из различитих наставних предмета у оквиру једне теме били у прилици да вежбају и развијају и своје професионалне наставничке компетенције. Настава коју су планирали ће омогућити ученицима да остварују жељене исходе и развијају међупредметне компетенције, пружиће им прилику да уживају у насвакидашњим и изазовним активностима и показати им да учење може да буде занимљив и узбудљив доживљај.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Соња Маринковић”, Нови Сад
 • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица
 • ОШ „Бранко Ћопић, Раковица”, Београд

спец. Јелена Најдановић Томић, педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Јелена Најдановић Томић

водитељ обуке

Опште међупредметне компетенције су нека врста оквира за много новина које су у последњих петнаестак […]

Лидија Петковић

Позиција:водитељ обуке

Сви ми наставници желимо да нам ученици изађу из школе потпуно оспособљени за живот и рад. Обука „Развој међупредметних компетенција” нам даје праве смернице за то. Кључна тачка ове обуке је трајно знање и вештина примене тог знања, који се усвајају на деци пријемчив и занимљив начин, што доводи и до развијања ставова код њих. Са оваквом подлогом, знаће да се ухвате у коштац са проблемима које доноси живот и да се остваре и у занимањима која још увек не постоје а доноси их динамичан развој науке, технологије и друштва уопште.

Наставници су то препознали на обуци и радо се одазвали изазову.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Душан Радовић”, Ниш
 • ОШ „Радован Ковачевић Максим”, Лебане
 • ОШ „Вожд Карађорђе”, Лесковац
 • ОШ „Стефан Немања”, Ниш

Лидија Петковић, учитељица,
спољни сарадник ЗУОВ-а,
водитељ/ментор обуке РМК

Лидија Петковић

водитељ обуке

Сви ми наставници желимо да нам ученици изађу из школе потпуно оспособљени за живот и […]

Љиљана Новковић

Позиција:водитељ обуке

Наставници, стручни сарадници и директори школа у којима су реализоване обуке за развој међупредметних компетенција код ученика су показали велико интересовање и потребу за оснаживањем на ову тему. Иако су колеге последње две године прошли неколико различитих обука које су имале за циљ инплементацију нових Програма наставе и учења, програм ове обуке им је понудио јасно, целовито, систематично и практично усмеравање како да размишљају, планирају и раде.

Од великог значаја за рад током обуке је била прва тема-разумевање појмова компетенција и компетенције, чиме смо дефинисали и нагласили визију каквог ученика желимо. Пажљивим читањем, упоређивањем и тумачењем описа компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција, полазницима је први пут било јасно које су и која знања, вештине и ставове обухвата свака од њих.

Потешкоће су биле код формулисања активности ученика и наставника. Продукте вежби описа активности смо двојако разматрали у дискусији. Прво, да ли њима постижемо исход, а друго улогу ученика и наставника у наставном процесу. Уочено је да често ученика видимо као пасивног учесника, а наставника као предавача. Нагласили смо важност промене приступа настави и учењу у коме ће ученик бити активан учесник, а наставник организатор наставе.

Полазници су одабиром исхода из различитих наставних предмета, повезивањем у тему и одређивањем одговарајућих међупредметних компетенција показали креативност и примену стечених знања са обуке. Њихово задовољство обуком и мотивисаност за даљи рад је обећавало да ћемо добити добре примере из праксе.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Серво Михаљ”, Зрењанин
 • ОШ „Ђура Јакшић”, Каћ
 • ОШ „Војислав Вока Савић”, Лазаревац
 • ОШ „Десанка Максимовић”, Београд
 • ОШ „Момчило Живојиновић”, Младеновац

Љиљана Новковић, учитељица
водитељ/ментор обуке РМК

Љиљана Новковић

водитељ обуке

Наставници, стручни сарадници и директори школа у којима су реализоване обуке за развој међупредметних компетенција […]

Маја Оклобџија Слијепчевић

Позиција:водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција која је са пуним правом, по решењу Министарства просвете, проглашена обуком од јавног значаја, поставља ученика у центар образовног процеса, а наставницима пружа могућност да на креативан начин, кроз сараднички однос унутар школе и ван ње, ради на развијању функционалних знања.

Највећа добит за учеснике обуке се огледала у сарадњи и размени идеја; увиду да су тематски, интердисциплинарни и интегративни приступ настави веома значајни за стицање функционалних знања; да креирање разноврсних активности, као и коришћење различитих метода и техника воде развоју међупредметних компетенција.

Продукти, настали на семинару, пружају могућност наставницима да најбољи начин искористе креативне идеје, примере их могућностима својих ученика и ресурсима школе и на тај начин подстакну развој међупредметних компетенција.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Душан Јерковић”, Банатски Карловац
 • ОШ „Илија Гарашанин”, Гроцка
 • ОШ „Жарко Зрењанин”, Банатско Ново Село

Маја Оклобџија Слијепчевић, школски психолог
водитељ/ментор обуке РМК

Маја Оклобџија Слијепчевић

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција која је са пуним правом, по решењу Министарства просвете, проглашена обуком […]

Марина Ињац

Позиција:водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика допринoсе промени парадигме у образовању. Јачањем наставничких компетенција за подучавање и учење, ученик се ставља у центар процеса учења, а наставник постаје ментор, партнер у учењу.

Обука је подстакла наставнике да промишљају о исходима наставе и учења, доведу их у везу са стандардима и активностима приликом планирања и реализације наставе.

Теме обуке су допринеле оспосабљавању полазника обуке да осмисле и дефинишу конкретине активности/пројекате које ће реализовати са својим ученицима.

Велика помоћ и подршка наставницима у основним школама на развоју међупредметних компетенција је и портфолио радова (продуката) који ће бити представљени на онлајн платформи.

Уједињени на заједничком циљу, подизањем нивоа функционалног знања, развојем оријентације ученика ка целоживотном учењу доприносимо развоју система образовања и друштва у коме живимо.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „ Алекса Шантић”, Београд
 • ОШ „ Ћирило и Методије”, Београд
 • ОШ „ Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица

Марина Ињац, професор разредне наставе
ауторка уџбеника „Музичка култура” за I, II и III разред основне школе, Нови Логос
водитељ/ментор обуке РМК

Марина Ињац

водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика допринoсе промени парадигме у образовању. Јачањем наставничких […]

Марина Остојић

Позиција:водитељ обуке

Обука за програм од јавног интереса, по решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „Развој међупредметних компетенција”, била је велики изазов за запослене у школама. За програм је владало велико интересовање и мотивисаност учесника била је видна на обукама кроз активно учешће.

Повезивање са искуством учесника, са свакодневним наставним и ваннаставним активностима, охрабрило је учеснике да на креативан начин, кроз међупредметни приступ настави и учењу, осмишљавају  низ конкретних активности којима оспособљавају ученике да у реалном контексту одговорно употребе научено за решавање важних животних ситуација, као функционално и применљиво знање које носе из школе. Ова подршка наставницима са фокусом на остваривање исхода, достизање стандарда и развој међупредметних компетенција, помаже наставницима да оспособе ученике за остваривање миленијумских циљева: лични и професионални развој ученика и допринос квалитету живота у друштвеној заједници.

Препорука школама: сваки садржај који одаберете за остваривање исхода и развој међупредметних компетенција, примерите потенцијалу и карактеристикама ученика, кроз инструкције за рад на задатку које садрже више нивое учења из Блумове таксономије образовних циљева, јер је управо инструкција моћ наставника којом подстиче развој ученика сваке врсте. И нека вас увек води мисао како да одабрани садржај кроз инструкције буде примерен функционалној примени знања и вези са стварним животним ситуацијама.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Љубиша Урошевић”, Рибаре
 • ОШ „Ђура Јакшић”, Параћин
 • ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Параћин
 • ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина
 • ОШ „Растко Немањић Свети Сава”, Нова Пазова

Марина Остојић, школски педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Марина Остојић

водитељ обуке

Обука за програм од јавног интереса, по решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „Развој […]

Марсела Ескенази Милутиновић

Позиција:водитељ обуке

Велике промене у развоју друштва, технолошки бум који доноси огромне потребе за прилагођавањем и континуираним учењем и развојем појединца, треба да донесе промене у развоју образовања. Оријентација ка развоју компетенција код ученика треба да допринесе разумевању потреба да стечено знање ученика буде функционално, примењиво, употребљиво, а појединац оспосoбљен за активно учешће у друштву у свим његовим аспектима.

Обука за развој међуредметних компетенција доприноси  оснаживања наставника у разумевању потребе за другачијим начином планирања и осмишљавања наставног процеса.

Међупредметни приступ настави представља сложенији начин планирања, захтева тимски рад већине наставника који предају у једном разреду, али умрежавање предметних исхода и стандарда кроз активности које су интердисциплинарно повезане сигурно доприноси лакшем разумевању, логичком повезивању, трајнијем и пре свега финкционалном знању ученика.

Обука је реализована у 85 основних школа у Србији, а кроз радну и подстицајну атмосферу допринела је развоју тимског рада кроз умрежавање наставника различитих наставних предмета у осмишљавању међупредметних тема.

Продукти и начини реализације тема биће објављени на платформи, а треба да представљају пример добре праксе за остале школе које треба да примењују међупредметни приступ кроз реализацију тимске и пројeктне наставе.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Вук Караџић”, Нови Пазар
 • ОШ „Братство”, Нови Пазар
 • ОШ „Светозар Марковић”, Краљево
 • ОШ „Вук Караџић”, Сочаница

Марсела Ескенази Милутиновић, педагог,
самостална педагошка саветница
Водитељ/ментор РМК

Марсела Ескенази Милутиновић

водитељ обуке

Велике промене у развоју друштва, технолошки бум који доноси огромне потребе за прилагођавањем и континуираним […]

Милена Вићевић

Позиција:водитељ обуке

Програм наставе и учења је константно изложен сталним и континуираним изазовима образовања за 21. век.

Обуке наставника Развијање међупредметних компетенција које смо реализовали, значајно доприносе рaзвијању међупредметних компетенција код ученика као и квалитетнијем извођењу наставе и учења.

Реализовала сам три обуке Развијање међупредметних компетенција и свака обука је била посебна на свој начин: од развијања тимског духа и сарадње, креативности и одличне оптимистичне енергије која обећава!

Леп је осећај бити део тима који реализује овако важан и значајан пројекат од јавног интереса!

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Емилија Остојић”, Пожега
 • ОШ „Стари град”, Ужице
 • ОШ „ Прва основна школа Краљ Петар II”, Ужице

Милена Вићевић,
директорка Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице
водитељ/ментор обуке РМК

Милена Вићевић

водитељ обуке

Програм наставе и учења је константно изложен сталним и континуираним изазовима образовања за 21. век. […]

Мирјана Трифуновић Паул

Позиција:водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција обилује применљивим и корисним садржајима помоћу којих су наставници повезивали образовне исходе, стандарде, компетенције ученика. Полазници обука су били веома мотивисани, и доживели су обуку као фактор оснаживања у вештинама подучавања. Исказали су веома велику корисност дела обука када су кроз међупредметни приступ осмишљавали конкретне активности ученика и наставника које воде реализацији образовних исхода и развоју ученичких компетенција. Било је велико задовољство констатовати да су неки учесници говорили и узимали у обзир и различите стилове учења својих ученика.

Генерално, ова обука даје велики допринос превазилажењу фрагментисаног, разредно – предметно – часовног образовања и води ка изградњи функционалних пакета знања – вештина – ставова, што је императив образовања 21. века.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин
 • ОШ „Јован Стерија Поповић”, Вршац
 • ОШ „Павле Савић”, Београд
 • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Нови Кнежевац

Мирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник – психолог
спољни сарадник саветник МПНТР у области заштите ученика од насиља
водитељ/ментор обуке РМК

Мирјана Трифуновић Паул

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција обилује применљивим и корисним садржајима помоћу којих су наставници повезивали образовне […]

Наташа Ћирић

Позиција:водитељ обуке

Развој међупредметних компетенција, на којима смо интензивно радили на обукама, је будућност. То је оно што је нашем школству било потребно и до сада, али нам је у будућности неопходно, ако желимо нашу децу да научимо животу. Знање, вештине и ставови нису посебни фолдери. То је један фолдер, онај на коме пише живот. Увезивање знања и примена свих међупредметних компетенција кроз пројектне активности, учиниће нашу децу способном да у конкретној ситуацији изнађу решење, да учење учине лакшим, да га доживе као изазов, а не као проблем.

Управо тако су и наставници доживели ове обуке, као прилику да раде другачије, да кроз заједнички рад наставу учине занимљивијом, како ученицима, тако и себи. Пројекти које су скројили током обука показали су сав потенцијал нашег образовања. Веома маштовито и креативно су повезивали исходе, компетенције и стандарде стварајући пројекте као нове програме наставе и учења. Након реализације, њихови радови ће чинити платформу идеја, учења и знања којој ће моћи да приступе сви наставници у Србији и понуђене идеје дограђују, развијају или, подстакнути базом радова, стварају потпуно нове.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш
 • ОШ ,,Вожд Карађорђе”, Лесковац
 • ОШ ,,Стефан Немања”, Ниш
 • ОШ ,,Живадин Апостоловић”, Трстеник
 • ОШ ,,Радован Ковачевић Максим”, Лебане

Наташа Ћирић, мастер педагог, проф. разредне наставе
Водитељ/ментор РМК

Наташа Ћирић

водитељ обуке

Развој међупредметних компетенција, на којима смо интензивно радили на обукама, је будућност. То је оно […]

Наташа Стојановић

Позиција:водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика доприноси јачању наставничких компетенција за подучавање и учење, које су кључне управо сада када су у току интензивни реформски процеси у школама. Обука је подстакла код наставника увиђање везе између наставе и учења као двосмерног процеса, као и препознавање значаја интерактивних начина рада у циљу развоја знања, вештина и ставова код ученика неопходних за живот у 21. веку.

У радној и подстицајној атмосфери која је владала на обукама, јачана је тимска сарадња и увезивање наставника у свакој школи. Дефинисање конкретиних активности/пројеката и њихова реализација у наредном периоду допринеће остваривању нових програма наставе и учења, односно исхода и стандарда кроз развој међупредметних компетенција.

Продукти које ћемо добити на крају заједничког рада-онлајн платформа са свим реализованим пројектима у 85 школа у Србији, биће значајна подршка и помоћ свим наставницима који раде у основним школама на развоју међупредметних компетенција код ученика.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Павле Савић”, Београд
 • ОШ „Иво Андрић”, Београд
 • ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд
 • ОШ „3. октобар”, Бор

Наташа Стојановић, школски педагог
председница Педагошког друштва Србије
водитељ/ментор обуке РМК

Наташа Стојановић

водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика доприноси јачању наставничких компетенција за подучавање и […]

Невенка Крагуљац

Позиција:водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је почела да се реализује у прави час. Семинар је актуелан, применљив, и сами наставници казују да им је потребан. Пружа наставницима разумевање исхода, циљева и стандарда и даје подршку у планирању како личном, тако и тимском раду у школи.

Реализовала сам четири обуке и свима је била корисна, а атмосфера веома добра.

Препоручила бих да све школе буду обухваћене овом едукацијом.

Водитељ – ментор у школама:

 

Невенка Крагуљац, школски педагог
висока педагошка саветница
водитељ/ментор обуке РМК

Невенка Крагуљац

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је почела да се реализује у прави час. Семинар је актуелан, […]

Оливера Вуковић

Позиција:водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је једна од најкориснијих са којима сам се срела у последње време и велико ми је задовољство што сам је реализовала. Полазници су обучени да планирају и реализују наставу и учење и да развијају развијају компетенције ученика. Подстицај обуке за примену међупредметног, интегрисаног и тематског приступа настави и учењу је веома јак и продуктиван. Учесници обука оснажени су да примењују разноврсне методе и технике у свом раду, а све у процесу развијања компетенција ученика, да повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа и реализују наставу и учење применом различитих метода, техника и активности. Коментари учесника су били позитивни, истичу да ће им стечена знања са ове обуке помоћи у даљем процесу наставе и учења на моје велико задовољство.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац
 • ОШ „Ђура Јакшић”, Крагујевац
 • ОШ „Светозар Марковић”, Крагујевац
 • ОШ „Краљ Александар Први”, Горњи Милановац
 • ОШ „Вук Караџић”, Чачак

Оливера Вуковић
наставник историје у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” Крагујевац
водитељ/ ментор обуке РМК

Оливера Вуковић

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је једна од најкориснијих са којима сам се срела у последње […]

Санела Крстић

Позиција:водитељ обуке

Тренутак када ћемо схватити да су обавезе изазови који нам свет у учионици могу обојити другим бојама и помоћи онима због којих смо ту где јесмо је похађање ове обуке која вам пружа једноставне одговоре на сва она питања са којима се свакодневно суочавамо.

Ауторке нам садржајима дају јасна упутства и постепено увођење у разумевање кључних појмова кроз истицање њихове важности и усмерености на исте. Ослањајући се на све оно што знамо омогућавају надоградњу која нам пружа додатну подршку и сигурност да настава буде конципирана онако како се од образовања у 21. веку очекује.

Оно што сигурно добијате похађањем обуке је сигурност и разумевање кључних појмова: исходи, стандарди, међупредметне компетенције, међупредметно повезивање. Како повезати оно што готово сви сматрамо одвојеним појмовима? Колико је важно конкретизовати активности наставника и ученика? Шта је улога Тима за развој међепредметних компетенција и предузетништва? Шта је битно да садрже годишњи и оперативни планови? Шта је полазна основа при реализацији било које активности у настави са сврхом стицања знања, вештина и ставова? Куда се крећемо у току реализације и шта је „кров” до кога треба да стигнемо? Све су ово питања на која можете добити одговоре кроз низ радионица које ће вам помоћи у додатном разумевању садржаја семинара.

Нама водитељима је обука пуно помогла у нашем професионалном развоју која смо свим срцем делили несебично са колегама широм Србије. Пожелели смо да се ова прича чује што даље и надамо се да ће тако бити. Ни један полазник после ове обуке није ускраћен за одговоре који су нам неопходни за савладавање изазова који су ту и са којима се пре или касније морамо суочити. Полазници су показали добра знања из области коју су похађали али су јасно износили несигурности и нејасноће које су им представљале потешкоће. Стекао се утисак да само корак фали до потпуног разумевања суштине али да је тај корак кључ који ће свима донети боље сутра и нама у настави и нашим ученицима. Ова прича је оно што им дугујемо. Уочена је честа недоумица у мешању појмова корелације и међупредметне повезаности, полажења од садржаја када је остваривање циља у питању иако настава више није тако конципирана и садржаји су у другом плану а нешто друго у првом, тешкоће у међупредметном повезивању у предметној настави, недовољно разумевање улоге тима за Развој међупредметних компетенција и предузетништва у установи, неуочавање везе између кључних појмова: исходи, стандарди, активности, међупредметне компетенције. Колеге сјајно разумеју појмове као делове али веза између њих која треба да направи целину није довољно схваћена.

Ми као водитељи/ментори се надамо да ће што већи број колега имати прилику да чује садржаје обуке који нам свима може помоћи и дати одговоре на питања која нам увек уливају дозу несигурности. Поносна сам што сам део приче која јје пре свега помогла мени у личном професионалном напредовању а почаствована приликом да и другима покажем пут којим сам кренула са више самопоуздања и свешћу да то дугујем и својим ученицима и себи.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица
 • ОШ „Душан Јерковић”, Рума
 • ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
 • ОШ „Боривоје Ж. Милојевић”, Крупањ
 • ОШ „Кадињача”, Лозница

Санела Крстић, учитељица,
педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Санела Крстић

водитељ обуке

Тренутак када ћемо схватити да су обавезе изазови који нам свет у учионици могу обојити […]

Сања Филиповић

Позиција:водитељ обуке

Савремени приступ и моделовање васпитно-образовног процеса подразумева интердисциплинарност и усмереност ка ученику и развоју знања, вештина, способности и ставова кроз развој међупредметних компетенција ученика. Основни елементи савремене школске праксе су следећи: индивидуализација, кохерентност програмских садржаја који су прилагођени узрасним могућностима ученика, савремени методички модели који подразумевају проблемске захтеве као услов за учење и креативно изражавање, теме које интегришу у себи различите аспекте, мотивација, као и интердисциплинарност, односно холистички приступ. Кохерентност програмских садржаја подразумева прожимање различитих елемената у процесу васпитања и образовања и њихово прилагођавање узрасним и индивидуалним могућностима ученика. Последица савременог начина производње и рационалне поделе људског рада, јесте све већа специјализација која утиче на област васпитањa и образовања. Диференцијација наставних садржаја на поједине целине утиче на интегритет и целовитост развоја дечје личности. Негативни утицаји диференцијације могу да се ублаже интегрисањем, повезивањем и прожимањем програмских садржаја, односно холистичким приступом настави и учењу. „Корелација у васпитно-образовном процесу представља повезивање садржаја између различитих предмета или унутар једног предмета. Важан показатељ међупредметне повезаности је њено временско деловање, те се она дефинише и као хронолошка или лонгитудинална (претходна, пратећа и перспективна), као и информациона (чињенична, појмовна и теоријска)” (Станисављевић 2009: 12). Интердисциплинарни приступ значи повезивање различитих садржаја (области) у логичке јединице организоване око једне теме, идеје или феномена. Интеграција може да се обави и на нивоу садржаја унутар једне области. За планирање и примену интердисциплинарног приступа сарадња између наставника има суштински значај за успешност овог процеса. Дете на млађем узрасту је интегрална личност која још не диференцира различите садржаје. Деца кроз своје активности повезују игру и стварање са сазнањем, радом и комуникацијом. Tоком школског образовања појединац почиње да разликује ове активности, понекад и на штету сопственог интегритета, који нарушавају подела рада и парцијални интереси (Смернице и водич за примену националног оквира курикулума: http://razvionica.wix.com/smernice; 28.3.2016). Tематски начин планирања велике могућности за интеграцију пружа и програмирања. У школи је могућа интеграција кроз корелацију наставних садржаја и тематско планирање. Теме и ликовни проблеми треба да у први план истичу проблемски приступ и да су усклађени са развојним могућностима, сазнајним способностима, предзнањима ученика и њиховим искуством. „Тематски приступ ствара могућности за: повезивање информација и знања која дете стиче на различитеначине и из различитих извора, што успоставља и обогаћује значај важних концепата у образовању и у обликовању ставова и вредности; успостављање различитих повратних информација између искуства стеченог у породици, заједници и култури с једне стране, и учења у школи с друге стране, при чему се интегришу стечена знања и вештине са ситуацијама у свакодневном животу; посматрање истог проблема, феномена или идеје из различитих углова и на различите начине, што помаже успостављању система различитих концепата и значења” (Филиповић 2013: 15). „Одрасли (педагог, учитељ или васпитач), треба тако да организује активности да се оне преплићу и повезују са свим осталим садржајима. Иако се највећи број утисака добија путем визуелне перцепције, она ипак није једини, а ни изоловани начин стицања искуства, већ је повезана са запажањем акустичких и кинестeтичких појава. Све ове појаве окружују човека истовремено, и он их не доживљава појединачно, нити изоловано, што је још израженије код деце у развоју” (Филиповић и Каменов, 2013). И на крају, важно је истаћи да је процес важнији од самог резултата јер, како наводи Левенфелд, „интегрисано учење се не постиже кроз изучавање самог садржаја, већ се интеграција одиграва унутар детета” (Lowenfeld, 1975: 106).

Управо је Пројекат Развој међупредметних компетенција прилика да се да пуновредна подршка напорима нашем образовном систему да се развија у складу са образовним тенденцијама и потребама ученика у савременом друштву.

др Сања Филиповић, редовни професор
Академија уметности Универзитета у Новом Саду
водитељ/ментор обуке РМК

Сања Филиповић

водитељ обуке

Савремени приступ и моделовање васпитно-образовног процеса подразумева интердисциплинарност и усмереност ка ученику и развоју знања, […]

Саша Гламочак

Позиција:водитељ обуке

Обукa наставника за развој међупредметних компетенција код ученика пружа подршку наставницима и школама у усмеравању ка суштинским и релевантним активностима наставе и учења. Ова обука подстиче критичко преиспитивање досадашње праксе, помаже у разумевању кључних појмова и заједничком планирању активности којима се развијају међупредметне компетенције ученика. Школе добијају подршку ментора током процеса планирања, а један од важних резултата је веб-платформа на којој ће бити постављени планови школа које су учествовале на обуци, што ће омогућити размену искустава и обезбедити прилику за учење за наставнике других школа у Србији.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Петар Петровић Његош”, Врбас
 • ОШ „Мирослав Антић”, Оџаци
 • ОШ „Радоје Домановић”, Врање
 • ОШ „Вук Караџић”, Врање
 • ОШ „Сава Шумановић”, Земун

Саша Гламочак, наставник српског језика и књижевности
водитељ/ментор обуке РМК

Саша Гламочак

водитељ обуке

Обукa наставника за развој међупредметних компетенција код ученика пружа подршку наставницима и школама у усмеравању […]

Светлана Веселић

Позиција:водитељ обуке

Образовање је пред великим изазовом. Оспособљавање и мотивација ученика за целоживотно учење, за стављање наученог у нови контекст, као и за критичко размишљање, није лак задатак.

Дати ученику/појединцу функционалну писменост, опремити га кључним компетенцијама је главни задатак који је стављен пред наставнике. Суштина рада наставника је и да створи образовну климу, погодну за развој компетенција, достизање стандарда и остваривање исхода, али и да обезбеди креативно поље на коме ће се појединац сусрести са културним, стваралачким и критичким идентитетом друштва. Како би се постигло наведено, тежиште се са појединачних предмета пребацује  на међупредметни приступ којим се генеришу знања неопходна за одговорно и слободно учествовање у животним изазовима. Овакав приступ није нов за одређену групу наставника, али представља и тешкоћу за колеге који се раније нису сусретали са тематским приступом настави и учењу.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Петар Петровић Његош”, Врбас
 • ОШ „Мирослав Антић”, Оџаци
 • ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка
 • ОШ „Драган Лукић”, Нови Београд
 • ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, Миријево, Београд

Светлана Веселић, професор разредне наставе
водитељ/ментор обуке РМК

Светлана Веселић

водитељ обуке

Образовање је пред великим изазовом. Оспособљавање и мотивација ученика за целоживотно учење, за стављање наученог […]

Весна Димитријевић

Позиција:водитељ обуке

Друштво засновано на знању је друштво чији је основни ресурс знање. Образовање у 21.веку подразумева стицање и развијање знања као основе за развијање компетенција. Обука Развој међупредметних компетенција доприноси развијању компетенција кроз формално, неформално учење у свим контекстима живота.  Теме обуке су врло јасне, као и циљеви обуке. Полазници су обучени да планирају и реализују наставу и учење на развијању компетенција ученика. Добро су разумели како да примењују међупредметни, интегрисани, тематски приступ настави и учењу.  Оснажени су да примењују разноврсне методе и технике у свом раду, а све у процесу развијања компетенција ученика. На крају учесници повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа и реализују наставу и учење применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа, различитих метода, техника и активности ради развијања компетенција ученика. Коментари учесника су позитивни, истичу да ће им стечена знања са ове обуке помоћи у даљем процесу наставе и учења и да ову обуку треба да похађају наставници у свим школама.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ „Светозар Марковић”, Крагујевац
 • ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац
 • ОШ „Ђура Јакшић”, Крагујевац
 • ОШ „Краљ Александар I”, Горњи Милановац
 • ОШ „Вук Караџић”, Чачак

Весна Димитријевић, професор српског језика и књижевности
педагошки саветник
водитељ/ментор обуке РМК

Весна Димитријевић

водитељ обуке

Друштво засновано на знању је друштво чији је основни ресурс знање. Образовање у 21.веку подразумева […]

Весна Ераковић

Позиција:водитељ обуке

Обука ,,Развој међупредметних компетенција” ефекно води оснаживању наставника у примени међупредметног приступа настави и учењу. Смењивањем разноврсних активности, на самој обуци настале су идеје којима се могу реализовати пројекти који воде остваривању исхода, развоју компетенција и достизању стандарда, што свакако доприноси изградњи функционалних знања ученика и развоју кључних компетенција.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ ,,Соња Маринковић”, Нови Сад
 • ОШ ,,Нада Пурић”, Ваљево
 • ОШ ,,Сава Керковић”, Љиг
 • ОШ ,,Лаза К. Лазаревић”, Шабац

Весна Ераковић, учитељица,
педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Весна Ераковић

водитељ обуке

Обука ,,Развој међупредметних компетенција” ефекно води оснаживању наставника у примени међупредметног приступа настави и учењу. […]

Весна Миленковић

Позиција:водитељ обуке

У средишту дефиниције међупредметних компетенција је принцип по коме образовање детета треба да води ка његовом целокупном развоју – интелектуалном, личном и друштвеном. Обука од јавног интереса Развој међупредметних компетенција, оснажује запослене у школама да примене моделе наставе путем којих ће ученици остварити знања и вештине кроз међусобно повезивање стандардних предметних области, али и кроз школске пројекте, путем којих се највише развијају међупредметне компетенције.

Улога наставника је кључна у планирању тимске наставе и могућих активности ученика, па све до реализације и евалуације наставе, вредновања конкретних продуката ученика и мерења њихових постигнућа.

Развијањем међупредметних компетенција, ученицима се даје подршка за остваривање личних циљева, сагледавање њиховог доприноса у локалним заједницама у којима живе и оснаживање за даље учење и будући рад.

Водитељ – ментор у школама:

 • ОШ ,,Јован Поповић”, Инђија
 • ОШ ,,Бранко Ћопић”, Раковица
 • ОШ ,,Свети Сава”, Пожаревац
 • ОШ ,,3. октобар”, Бор

Весна Миленковић, професор музичке културе
специјалиста за менаџмент у образовању
педагошки саветник, спољни сарадник ЗУОВ-а
водитељ/ментор обуке РМК

Весна Миленковић

водитељ обуке

У средишту дефиниције међупредметних компетенција је принцип по коме образовање детета треба да води ка […]

Сведочења

Шта водитељи и учесници кажу о обуци:

На овај начин осмишљене, обуке су дале квалитетан допринос јачању компетенција наставника за планирање и реализацију наставе која доприноси развијању међупредметних компетенција код ученика.

Биљана Радосављевић, водитељ обуке

Током реализације обука владала је атмосфера заједништва и повезаности међу колегама. Стекли су увиде како могу да повежу исходе различитих наставних предмета у остваривању заједничке теме. То је био веома изазован задатак који су они успешно осмислили

Ана Милошевић, водитељ обуке

Сјајан семинар. Све ми се допало од почетка до краја. Обновила сам старо и  научила много нових корисних ствари о међупредметним компетенцијама.

Наставница ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка

Било је дивно водити групе кроз тројство образовно-васпитног рада: знање, вештине и ставове ка изнедравању креативних увезивања међупредметних компетенција.

Ана Савковић, водитељ обуке