База међупредметних тема и пројеката

БАЗА

међупредметних тема и пројеката

Практичном применом знања стечених на обуци створена је база међупредметних тема и пројеката. Ова база сачињена је од примера угледних активности 85 школа, учесница пројекта.

Садржај у изради