Школе учеснице у пројекту

 

Број укључених школа 85
Број обучених наставника и стручних сарадника 2516
[rev_slider alias=“slider-1″ /]

Школе

85 основних школа на територији Републике Србије је учествовало у програму „Развој међупредметних компетенција“

Укупан број наставника и стручних сарадника који је похађао обуку је 2.516. Обуку је похађало и 53 директора.

Детаљи о школи и обуци

1-ј

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Душанка Ђокић и Драгана Пелемиш

Датум обуке: 13.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,57 (од макс. 4); Водитељи: Весна Миленковић и Наташа Стојановић

Датум обуке: 12.фебруар 2020; Број полазника: 27; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Ана Милошевић и Ирена Мучибабић

Датум обуке: 11.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,93 (од макс. 4); Водитељи: Бранка Бешлић и Марина Ињац

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Ана Савковић и Санела Крстић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,58 (од макс. 4); Водитељи: Јелена Најдановић Томић и Весна Миленковић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,93 (од макс. 4); Водитељи: Данка Тешић и Марсела Ескенази Милутиновић

Датум обуке: 11.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Катарина Станић и Дејан Јанковић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 32; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Лидија Петковић и Наташа Ћирић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,92 (од макс. 4); Водитељи: Дубравка Томић и Љиљана Новковић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,92 (од макс. 4); Водитељи: Душанка Ђокић и Драгана Пелемиш

Датум обуке: 08.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Радосављевић и Светлана Веселић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 35; Оцена обуке од стране полазника: 3,79 (од макс. 4); Водитељи: Саша Гламочак и Драгана Ђурић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Данка Тешић и Марсела Ескенази Милутиновић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,91 (од макс. 4); Водитељи: Данка Тешић и Марсела Ескенази Милутиновић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Оливера Вуковић и Весна Димитријевић

Датум обуке: 10.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Ана Младеновић и Данијела Стефановић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,77 (од макс. 4); Водитељи: Ирена Мучибабић и Гордана Јосимов

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,89 (од макс. 4); Водитељи: Дубравка Томић и Љиљана Новковић

Датум обуке: 11.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,84 (од макс. 4); Водитељи: Светлана Веселић и Наташа Стојановић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 26; Оцена обуке од стране полазника: 3,72 (од макс. 4); Водитељи: Ана Милошевић и Невенка Крагуљац

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,85 (од макс. 4); Водитељи: Мирјана Трифуновић Паул и Гордана Јосимов

Датум обуке: 10.фебруар 2020; Број полазника: 32; Оцена обуке од стране полазника: 3,84 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Радосављевић и Светлана Веселић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 26; Оцена обуке од стране полазника: 3,45 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Тодоровић и Маја Оклобџија Слијепчевић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Ана Савковић и Санела Крстић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Лидија Петковић и Наташа Ћирић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Дубравка Томић и Љиљана Новковић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,9 (од макс. 4); Водитељи: Оливера Вуковић и Весна Димитријевић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,99 (од макс. 4); Водитељи: Валерија Живковић и Марина Остојић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Милена Вићевић и Емина Јеремић Мићовић

Датум обуке: 18.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,39 (од макс. 4); Водитељи: Бранка Бешлић и Гордана Јосимов

Датум обуке: 23.фебруар 2020; Број полазника: 27; Оцена обуке од стране полазника: 3,81 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Тодоровић и Маја Оклобџија Слијепчевић

Датум обуке: 22.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Данијела Стефановић и Наташа Ћирић

Датум обуке: 10.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,67 (од макс. 4); Водитељи: Бранка Бешлић и Наташа Стојановић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,7 (од макс. 4); Водитељи: Ирена Мучибабић и Сања Филиповић

Датум обуке: 13.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,54 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Тодоровић и Маја Оклобџија Слијепчевић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 32; Оцена обуке од стране полазника: 3,87 (од макс. 4); Водитељи: Ана Милошевић и Невенка Крагуљац

Датум обуке: 08.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,84 (од макс. 4); Водитељи: Мирјана Трифуновић Паул и Гордана Јосимов

Датум обуке: 12.фебруар 2020; Број полазника: 24; Оцена обуке од стране полазника: 3,91 (од макс. 4); Водитељи: Сања Филиповић и Дејан Јанковић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,55 (од макс. 4); Водитељи: Јелена Најдановић Томић и Марина Ињац

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,75 (од макс. 4); Водитељи: Санела Крстић и Биљана Стојановић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,88 (од макс. 4); Водитељи: Весна Миленковић и Сања Филиповић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Ана Савковић и Драгана Ђурић

ј-ш

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,93 (од макс. 4); Водитељи: Мирјана Трифуновић Паул и Гордана Јосимов

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Ана Савковић и Санела Крстић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,87 (од макс. 4); Водитељи: Оливера Вуковић и Весна Димитријевић

Датум обуке: 23.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Дејан Јанковић и Весна Ераковић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Валерија Живковић и Марина Остојић

Датум обуке: 13.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,89 (од макс. 4); Водитељи: Катарина Станић и Дејан Јанковић

Датум обуке: 12.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,78 (од макс. 4); Водитељи: Драгана Ђурић и Светлана Медар

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Данка Тешић и Марсела Ескенази Милутиновић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,89 (од макс. 4); Водитељи: Саша Гламочак и Светлана Веселић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 26; Оцена обуке од стране полазника: 3,9 (од макс. 4); Водитељи: Катарина Станић и Дејан Јанковић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,84 (од макс. 4); Водитељи: Невенка Крагуљац и Дејан Јанковић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,88 (од макс. 4); Водитељи: Дубравка Томић и Љиљана Новковић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Валерија Живковић и Марина Остојић

Датум обуке: 02.фебруар 2020; Број полазника: 36; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Емина Јеремић Мићовић и Весна Ераковић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,86 (од макс. 4); Водитељи: Мирјана Трифуновић Паул и Наташа Стојановић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 21; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Саша Гламочак и Светлана Веселић

Датум обуке: 08.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,79 (од макс. 4); Водитељи: Душанка Ђокић и Драгана Пелемиш

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,87 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Стојановић и Милена Вићевић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,99 (од макс. 4); Водитељи: Валерија Живковић и Марина Остојић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Лидија Петковић и Наташа Ћирић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,9 (од макс. 4); Водитељи: Саша Гламочак и Драгана Ђурић

Датум обуке: 08.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Драгана Ђурић и Марина Остојић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Емина Јеремић Мићовић и Весна Ераковић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,77 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Радосављевић и Саша Гламочак

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 33; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Ана Младеновић и Светлана Медар

Датум обуке: 08.фебруар 2020; Број полазника: 27; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Ирена Мучибабић и Сања Филиповић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Ана Младеновић и Данијела Стефановић

Датум обуке: 10.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Весна Миленковић и Сања Филиповић

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,91 (од макс. 4); Водитељи: Оливера Вуковић и Весна Димитријевић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 32; Оцена обуке од стране полазника: 3,92 (од макс. 4); Водитељи: Ана Милошевић и Марсела Ескенази Милутиновић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,71 (од макс. 4); Водитељи: Дубравка Томић и Љиљана Новковић

Датум обуке: 01.фебруар 2020; Број полазника: 27; Оцена обуке од стране полазника: 3,35 (од макс. 4); Водитељи: Јелена Најдановић Томић и Весна Ераковић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,57 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Стојановић и Милена Вићевић

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,86 (од макс. 4); Водитељи: Невенка Крагуљац и Гордана Јосимов

Датум обуке: 04.фебруар 2020; Број полазника: 28; Оцена обуке од стране полазника: 3,91 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Стојановић и Емина Јеремић Мићовић

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,93 (од макс. 4); Водитељи: Лидија Петковић и Наташа Ћирић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,97 (од макс. 4); Водитељи: Ана Савковић и Санела Крстић

Датум обуке: 31.јануар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,96 (од макс. 4); Водитељи: Оливера Вуковић и Весна Димитријевић

Датум обуке: 03.фебруар 2020; Број полазника: 31; Оцена обуке од стране полазника: 3,66 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Стојановић и Марина Ињац

Датум обуке: 07.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,86 (од макс. 4); Водитељи: Биљана Стојановић и Данијела Стефановић

Датум обуке: 06.фебруар 2020; Број полазника: 30; Оцена обуке од стране полазника: 3,98 (од макс. 4); Водитељи: Ана Младеновић и Светлана Медар

Датум обуке: 05.фебруар 2020; Број полазника: 29; Оцена обуке од стране полазника: 3,95 (од макс. 4); Водитељи: Ана Младеновић и Светлана Медар