Весна Миленковић

водитељ обуке

У средишту дефиниције међупредметних компетенција је принцип по коме образовање детета треба да води ка […]

Весна Ераковић

водитељ обуке

Обука ,,Развој међупредметних компетенција” ефекно води оснаживању наставника у примени међупредметног приступа настави и учењу. […]

Весна Димитријевић

водитељ обуке

Друштво засновано на знању је друштво чији је основни ресурс знање. Образовање у 21.веку подразумева […]

Светлана Веселић

водитељ обуке

Образовање је пред великим изазовом. Оспособљавање и мотивација ученика за целоживотно учење, за стављање наученог […]

Саша Гламочак

водитељ обуке

Обукa наставника за развој међупредметних компетенција код ученика пружа подршку наставницима и школама у усмеравању […]

Сања Филиповић

водитељ обуке

Савремени приступ и моделовање васпитно-образовног процеса подразумева интердисциплинарност и усмереност ка ученику и развоју знања, […]

Санела Крстић

водитељ обуке

Тренутак када ћемо схватити да су обавезе изазови који нам свет у учионици могу обојити […]

Оливера Вуковић

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је једна од најкориснијих са којима сам се срела у последње […]

Невенка Крагуљац

водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је почела да се реализује у прави час. Семинар је актуелан, […]

Наташа Стојановић

водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика доприноси јачању наставничких компетенција за подучавање и […]

Go to Top