Ана Милошевић

Позиција: водитељ обуке

Поносна сам, срећна и захвална што сам прошла кроз искуство едукације за водитеље програма ,,Развој међупредметних компетенција” у организацији Удружења за промоцију, усавршавање и развој образовања ,,НОВИ ЛОГОС”. Бити део великог тима који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја велика је професионална част.

Сам програм који је конципиран тако да обучи наставнике развоју вештина, знања и ставова ученика који су потребни за квалитетан живот у 21. веку, истовремено утиче и на самог наставника да се прилагоди друштвеним променама и преиспита своје перспективе о наставном процесу. Наставници се путем ове обуке уче да буду пре свега организатори и креатори наставе, партнери својим ученицима и рефлексивни практичари. Сама бит програма ,,Развој међупредметних компетенција” упућује на тимски рад наставника и на тај начин доприноси колективној кохезији, што је веома битно за повећање степена  професиналног задовољства.

Током реализације обука је владала фина атмосфера заједништва и повезаности међу колегама. Стекли су увиде како могу да повежу исходе различитих наставних предмета у остваривању заједничке теме. То је био веома изазован задатак који су они успешно осмислили, а ми верујемо да ће исто тако успешно и реализовати. Мноштво идеја ће се наћи као примери добре праксе и послужити другима који нису имали прилике да прођу овај програм.

Ако желимо да покренемо промене и подстакнемо потенцијале својих ученика, морамо најпре то исто урадити код себе, а обука ,,Развој међупредметних компетенција” управо то и пружа. Обострану корист за ученике и за наставнике.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ ,,Доситеј Обрадовић”, Крушевац
  • ОШ ,,Јован Јовановић Змај”, Брус
  • ОШ ,,Светозар Марковић”, Краљево
  • ОШ ,,Четврти краљевачки батаљон”, Краљево

Ана Милошевић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник, водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top