Ана Младеновић

Позиција: водитељ обуке

У друштву брзих промена неопходно је унапредити образовање које ће допринети изградњи целовите личности ученика. Личности које ће одговорно управљати сопственим животом, личности која ће активно, одговорно и ефикасно допринети развоју друштва и економије.

Обука Развој међупредметних компетенција доприноси јачању наставничких компетенција потребних за развој знања, вештина и ставова код ученика неопходних за живот у 21.веку.

На свим реализованим обукама владала је позитивна, мотивишућа и подстицајна атмосфера. Полазници су дефинисали конкретне активности чија ће реализација допринети развоју међупредметних компетенција ученика.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Свети Сава”, Пирот
  • ОШ „Свети Сава”, Ниш
  • ОШ „Чегар”, Ниш
  • ОШ „Цар Константин”, Ниш
  • ОШ „Вук Караџић”, Шилово, Гњилане

 

Ана Младеновић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник
водитељ/ ментор обуке РМК

Go to Top