Биљана Радосављевић

Позиција: водитељ обуке

Иако су запослени у школама имали законску обавезу да се упознају и уграде међупредметне компетенције у своје планове, искуства са обука Развој међупредметних компетенција показују да наставници нису у довољној мери оснажени да на прави начин промишљају о развијању компетенција код ученика. Зато су, на овај начин осмишљене, обуке дале квалитетан допринос јачању компетенција наставника за планирање и реализацију наставе која доприноси развијању међупредметних компетенција код ученика. Оно што у великој мери обезбеђује квалитет и одрживост је то што је обукама обухваћен велики број чланова једног колектива – односно сви предмети, чиме се обезбеђује хоризонтала и вертикална повезаност градива и предмета. У једном броју школа Тим за међупредметне компетенције и предузетништво функионише само на папиру. На обукама смо, кроз рад на задацима, појаснили место и улогу Тима, а водитељи су понудили лепезу идеја и конкретних активности које могу да буду садржај рада Тима. Учесницима се посебно допала идеја о примерима пројеката које ће моћи да нађу на платформи.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка
  • ОШ „Сава Шумановић”, Земун
  • ОШ „Драган Лукић”, Нови Београд

Биљана Радосављевић, педагог
директор ОШ Мирослав Антић у Београду
потпредседница Педагошког друштва Србије
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top