Биљана Тодоровић

Позиција: водитељ обуке

У циљу унапређивања наставне праксе, а самим тим и развијањем функционалних знања наших ученика, обука наставника за развој међупредметних компетенција је од изузетног значаја. На самој обуци наставници су имали прилику да надограде и прошире своја знања о примени међупредметне повезаности садржаја. Само повезивање компетенција, исхода и стандарда,  пружило је могућност наставницима да својој настави приђу на другачији начин. Сами полазници су били изузетно заинтересовани за све садржаје који су обрађени на самој обуци.

Конкретизацијом активности приликом писања пројекта, очекују да ће допринети остваривању нових програма плана наставе и учења, као и развијању способности ученика да повезују градиво на смислен начин.

Сама реализација пројекта, биће прилика да наставници презентују своју школу у најбољем могућем светлу као и да представе свој рад као пример добре педагошке праксе.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Душан Јерковић”, Банатси Карловац
    ОШ „Илија Гарашанин”, Гроцка
  • ОШ „Жарко Зрењанин”, Банатско Ново Село

Биљана Тодоровић, професор разредне наставе,
директор ОШ „Сава Ковачевић” у Михајловцу
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top