Данијела Стефановић

Позиција: водитељ обуке

У свету који тражи практично и оствариво у свакодневном животу, кроз примену наученог, развијање међупредметних компетенција је предуслов за образовање и васпитање ученика. Преплетање различитих активности, метода, техника, приступа у раду, адекватна примена интегративне наставе и прожимање садржаја различитих предмета је темељ за остваривање жељеног циља – примене наученог у свакодневном животу и развоју функционалних знања која недостају нашим ученицима.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Свети Сава”, Пирот
  • ОШ „Учитељ Таса”, Ниш
  • ОШ „Вук Караџић”, Шилово, Гњилане
  • ОШ „Живадин Апостоловић”, Трстеник

Данијела Стефановић, професор разредне наставе
самостални педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top