Данка Тешић

Позиција: водитељ обуке

У данашњем друштву, стечене норме, личне вредности и учење су нестабилне категорије, али представљају велики капитал који се умножава и приказује личну и друштвену добробит. Сваки човек би требало да влада знањима, умењима и вештинама, али и ставовима. Једино тако писмен човек може бити слободан и просвећен и разумеће животне околности у којима живи. Управо су кључне компетенције ти сложени системи знања, уверења и активности неопходни сваком савременом човеку.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Братство”, Нови Пазар
  • ОШ „Вук Караџић”, Нови Пазар
  • ОШ ,,Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник
  • ОШ „Вук Караџић”, Сочаница

Данка Тешић, учитељица
самостални просветни саветник
водитељ/ментор РМК

Go to Top