Дејан Јанковић

Позиција: водитељ обуке

С обзиром да смо можда пред највећим изазовом образовања на светском нивоу, јер не знамо за која то занимања подучавамо своје ученике у школама, сматрам да је крајње време да се отпочне са активним развијањем међупредметних компетенција у настави основних школа, пре свега.

Стање на терену је било неоспорно добро и благонаклоно, јер смо моје колегинице и ја успели да констатујемо да су колеге махом упознате са принципом наставе која је неминовна у 21. веку који увелико тече. Спремни су дакле за нове приступе и методе учења, што нас је највише и мотивисало да им дамо што више корисних савета и примера добре праксе.

Оно на шта смо колегинице и ја посебно поносни је то што смо успели да подстакнемо и развијање тимског рада, тако да из сваке из 6 школа имамо по један рад који ће се реализовати кроз међупредметну тему.

Са друге стране, на самим обукама је дијагностиковано да је овакав вид оснаживања више него потребан у свим школама Србије. Ми смо се овде бавили репрезентативним узорком од 85 школа, а требало би бар преко 75% Србије да прође овакву једну обуку. Топла препорука.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Мирослав Антић”, Футог
  • ОШ „Михаило Пупин”, Земун
  • ОШ „Васа Пелагић”, Београд
  • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Обреновац
  • ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд
  • ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Шабац

Дејан Јанковић, наставник француског језика,
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top