Душанка Ђокић

Позиција: водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је покренула нови дух у наш систем образовања указујући и усмеравајући наставнике на заједнички циљ, а то је приступ настави и учењу који ће бити усмерени на развој компетенција ученика.

Наставници су упознати са кључним и општим међупредметним компетенцијама, са посебним нагласком на међупредметни и интердисциплинарни приступ настави и учењу. Указано је на плуралитет активности наставника које плански покрећу активности ученика, као и одговарајућу употребу одређених метода и техника током рада на међупредметним темама. Посебно интересовање наставника је било усмерено на планирање наставе и учења усмерено на резултате учења.

Наставници су били изузетно мотивисани за рад. Радионичарски део обуке је био радо прихваћен, јер су на тај начин имали прилику да покажу креативност и претходно стечена знања тако да је атмосфера током рада била динамична и подстицајна.

На неким обукама су присуствовали директори школа и просветни саветници активно учествујући у раду.

Суштина овог приступа у раду је припрема ученика за целоживотно учење, како би стечена знања стално развијали и унапређивали. Наставници имају изузетно одговорну улогу у друштву, јер својим знањем и сталним усавршавањем морају да подстакну, мотивишу, науче и усмере ученике ка том циљу.

Водитељ – ментор у школама:

  • OШ „Вук Караџић”, Бач
  • OШ „Петар Петровић Његош”, Зрењанин
  • OШ „23 октобар”, Сремски Карловци

мр Душанка Ђокић, наставник српског језика и књижевности
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top