Емина Јеремић Мићовић

Позиција: водитељ обуке

Време у коме живимо карактеришу брзе и динамичне промене, огромна количина доступних информација и висок технолошки развој. Само знање више није довољно да појединац оствари своје капацитете и равноправно учествује у друштву. За то је неопходно повезивање различитих информација, критичко промишљање, сарадња и добра комуникација, употреба стеченог знања у различитим контекстима, усавршавање вештина и изградња адекватних ставова. Образовање мења парадигму.  Настава је усмерена ка исходима који се остварују кроз различите активности ученика и наставника; примењује се међупредметни, интегрисани, тематски приступ настави и учењу, различите технике и методе, све у циљу достизања прописаних стандарда. Концепт међупредметних компетенција и оснаживање наставника за њихов развој код ученика је од изузетног значаја у овом процесу. Међупредметне компетенције, и саме међусобно повезане, се развијају кроз све предмете и све разреде у току школовања, чиме се остварује крајњи циљ образовања за 21. век.

Наставници су свесни промена које се дешавају и највећи број њих овакав начин рада увелико практикује. Обуке које су реализоване у 85 школа у оквиру пројекта Развој међупредметних компетенција су доказ да овакав приступ настави није остављен сензибилитету наставника, већ је и системски уређен. Обука је највише допринела у оснаживању наставника у делу планирања и програмирања наставе и учења за реализацију тематске и пројектне наставе.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ ,,Нада Пурић’’, Ваљево
  • ОШ ,,Сава Керковић’’, Љиг
  • ОШ ,,Стеван Чоловић’’, Ариље
  • ОШ ,,Емилија Остојић‘’, Пожега

Емина Јеремић Мићовић
професорка енглеског језика
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top