Ирена Мучибабић

Позиција: водитељ обуке

Све чешће се говори о функционалним знањима и очувању истих у образовно васпитном процесу. Сведоци смо да уобичајена организација наставе тражи промене како би знања код ученика била функционалнија и како би се лакше практиковала у реалном животу. Обука Развијање међупредметних комптенција ставља акценат на развијање међупредметних компетенција кроз тематско и пројектно планирање, где посебно осмишљене активности ученика и наставника воде ка функционалнијим знањима, која се лакше чувају од заборава, због чињенице да се ученици стављају у позицију да их практикују. Улога наставника у тематском и пројектном планирању је од кључне важности, јер у овим ситуацијама наставници из различитих позиција лако могу обезбедити мотивациону климу у свом окружењу. Добро осмишљене активности из више предмета који су међусобно повезани и фокусирани око једне теме или пројекта лако воде ученика ка знањима која ће лако применити не само у школском окружењу него и ван њега у реалним околностима.

Реализоване обуке су допринеле томе да наставнички колективи увиде да је сарадња наставника од пресудне важности за квалитетно међупредметно планирање, где се присуство међупредметних компетенција код ученика лако планира, остварује и учвршћује у самом наставном процесу. Радионице које су реализоване на обукама указју да капацитети школа нису мали, јер тематско повезивање већ је изнедрило низ сјајних пројектих идеја које ће угледати светлост дана у нашим учионицама, али и на платформи www.kompetencije.edu.rs .

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Гаврило Принцип”, Земун
  • ОШ „Илија Бирчанин”, Земун Поље
  • ОШ „Свети Сава”, Панчево
  • ОШ „IV краљевачки батаљон”, Краљево

Ирена Мучибабић, школски педагог
педагошки саветник
спољни сарадник МПНТР за заштиту од насиља
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top