Јелена Најдановић Томић

Позиција: водитељ обуке

Опште међупредметне компетенције су нека врста оквира за много новина које су у последњих петнаестак година увођене у наш образовни систем. Померање разумевања процеса наставе и учења од традиционалног односа преноса знања од наставника предавача на ученика слушаоца ка концепту интеракције у којој је ученик и његова активност у центру процеса наставе и учења је подржано различитим савременим приступима настави, облицима и методама рада.

Обука за наставу засновану на развоју општих међупреметних компетенција била је прилика да се у функцију стави све оно што се уводило као системска промена као што су стандарди постигнућа, исходи учења, пројектна настава, али и оно за шта су се наставници обучавали кроз бројне програме стручног усавршавања као што су активна настава и учење, формативно оцењивање, тематско планирање и сл.

Радећи у међупредметним групама наставници су повезивањем исхода из различитих наставних предмета у оквиру једне теме били у прилици да вежбају и развијају и своје професионалне наставничке компетенције. Настава коју су планирали ће омогућити ученицима да остварују жељене исходе и развијају међупредметне компетенције, пружиће им прилику да уживају у насвакидашњим и изазовним активностима и показати им да учење може да буде занимљив и узбудљив доживљај.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Соња Маринковић”, Нови Сад
  • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица
  • ОШ „Бранко Ћопић, Раковица”, Београд

спец. Јелена Најдановић Томић, педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top