Љиљана Новковић

Позиција: водитељ обуке

Наставници, стручни сарадници и директори школа у којима су реализоване обуке за развој међупредметних компетенција код ученика су показали велико интересовање и потребу за оснаживањем на ову тему. Иако су колеге последње две године прошли неколико различитих обука које су имале за циљ инплементацију нових Програма наставе и учења, програм ове обуке им је понудио јасно, целовито, систематично и практично усмеравање како да размишљају, планирају и раде.

Од великог значаја за рад током обуке је била прва тема-разумевање појмова компетенција и компетенције, чиме смо дефинисали и нагласили визију каквог ученика желимо. Пажљивим читањем, упоређивањем и тумачењем описа компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција, полазницима је први пут било јасно које су и која знања, вештине и ставове обухвата свака од њих.

Потешкоће су биле код формулисања активности ученика и наставника. Продукте вежби описа активности смо двојако разматрали у дискусији. Прво, да ли њима постижемо исход, а друго улогу ученика и наставника у наставном процесу. Уочено је да често ученика видимо као пасивног учесника, а наставника као предавача. Нагласили смо важност промене приступа настави и учењу у коме ће ученик бити активан учесник, а наставник организатор наставе.

Полазници су одабиром исхода из различитих наставних предмета, повезивањем у тему и одређивањем одговарајућих међупредметних компетенција показали креативност и примену стечених знања са обуке. Њихово задовољство обуком и мотивисаност за даљи рад је обећавало да ћемо добити добре примере из праксе.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Серво Михаљ”, Зрењанин
  • ОШ „Ђура Јакшић”, Каћ
  • ОШ „Војислав Вока Савић”, Лазаревац
  • ОШ „Десанка Максимовић”, Београд
  • ОШ „Момчило Живојиновић”, Младеновац

Љиљана Новковић, учитељица
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top