Марина Ињац

Позиција: водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика допринoсе промени парадигме у образовању. Јачањем наставничких компетенција за подучавање и учење, ученик се ставља у центар процеса учења, а наставник постаје ментор, партнер у учењу.

Обука је подстакла наставнике да промишљају о исходима наставе и учења, доведу их у везу са стандардима и активностима приликом планирања и реализације наставе.

Теме обуке су допринеле оспосабљавању полазника обуке да осмисле и дефинишу конкретине активности/пројекате које ће реализовати са својим ученицима.

Велика помоћ и подршка наставницима у основним школама на развоју међупредметних компетенција је и портфолио радова (продуката) који ће бити представљени на онлајн платформи.

Уједињени на заједничком циљу, подизањем нивоа функционалног знања, развојем оријентације ученика ка целоживотном учењу доприносимо развоју система образовања и друштва у коме живимо.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „ Алекса Шантић”, Београд
  • ОШ „ Ћирило и Методије”, Београд
  • ОШ „ Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица

Марина Ињац, професор разредне наставе
ауторка уџбеника „Музичка култура” за I, II и III разред основне школе, Нови Логос
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top