Марсела Ескенази Милутиновић

Позиција: водитељ обуке

Велике промене у развоју друштва, технолошки бум који доноси огромне потребе за прилагођавањем и континуираним учењем и развојем појединца, треба да донесе промене у развоју образовања. Оријентација ка развоју компетенција код ученика треба да допринесе разумевању потреба да стечено знање ученика буде функционално, примењиво, употребљиво, а појединац оспосoбљен за активно учешће у друштву у свим његовим аспектима.

Обука за развој међуредметних компетенција доприноси  оснаживања наставника у разумевању потребе за другачијим начином планирања и осмишљавања наставног процеса.

Међупредметни приступ настави представља сложенији начин планирања, захтева тимски рад већине наставника који предају у једном разреду, али умрежавање предметних исхода и стандарда кроз активности које су интердисциплинарно повезане сигурно доприноси лакшем разумевању, логичком повезивању, трајнијем и пре свега финкционалном знању ученика.

Обука је реализована у 85 основних школа у Србији, а кроз радну и подстицајну атмосферу допринела је развоју тимског рада кроз умрежавање наставника различитих наставних предмета у осмишљавању међупредметних тема.

Продукти и начини реализације тема биће објављени на платформи, а треба да представљају пример добре праксе за остале школе које треба да примењују међупредметни приступ кроз реализацију тимске и пројeктне наставе.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Вук Караџић”, Нови Пазар
  • ОШ „Братство”, Нови Пазар
  • ОШ „Светозар Марковић”, Краљево
  • ОШ „Вук Караџић”, Сочаница

Марсела Ескенази Милутиновић, педагог,
самостална педагошка саветница
Водитељ/ментор РМК

Go to Top