Милена Вићевић

Позиција: водитељ обуке

Програм наставе и учења је константно изложен сталним и континуираним изазовима образовања за 21. век.

Обуке наставника Развијање међупредметних компетенција које смо реализовали, значајно доприносе рaзвијању међупредметних компетенција код ученика као и квалитетнијем извођењу наставе и учења.

Реализовала сам три обуке Развијање међупредметних компетенција и свака обука је била посебна на свој начин: од развијања тимског духа и сарадње, креативности и одличне оптимистичне енергије која обећава!

Леп је осећај бити део тима који реализује овако важан и значајан пројекат од јавног интереса!

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Емилија Остојић”, Пожега
  • ОШ „Стари град”, Ужице
  • ОШ „ Прва основна школа Краљ Петар II”, Ужице

Милена Вићевић,
директорка Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top