Мирјана Трифуновић Паул

Позиција: водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција обилује применљивим и корисним садржајима помоћу којих су наставници повезивали образовне исходе, стандарде, компетенције ученика. Полазници обука су били веома мотивисани, и доживели су обуку као фактор оснаживања у вештинама подучавања. Исказали су веома велику корисност дела обука када су кроз међупредметни приступ осмишљавали конкретне активности ученика и наставника које воде реализацији образовних исхода и развоју ученичких компетенција. Било је велико задовољство констатовати да су неки учесници говорили и узимали у обзир и различите стилове учења својих ученика.

Генерално, ова обука даје велики допринос превазилажењу фрагментисаног, разредно – предметно – часовног образовања и води ка изградњи функционалних пакета знања – вештина – ставова, што је императив образовања 21. века.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин
  • ОШ „Јован Стерија Поповић”, Вршац
  • ОШ „Павле Савић”, Београд
  • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Нови Кнежевац

Мирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник – психолог
спољни сарадник саветник МПНТР у области заштите ученика од насиља
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top