Наташа Ћирић

Позиција: водитељ обуке

Развој међупредметних компетенција, на којима смо интензивно радили на обукама, је будућност. То је оно што је нашем школству било потребно и до сада, али нам је у будућности неопходно, ако желимо нашу децу да научимо животу. Знање, вештине и ставови нису посебни фолдери. То је један фолдер, онај на коме пише живот. Увезивање знања и примена свих међупредметних компетенција кроз пројектне активности, учиниће нашу децу способном да у конкретној ситуацији изнађу решење, да учење учине лакшим, да га доживе као изазов, а не као проблем.

Управо тако су и наставници доживели ове обуке, као прилику да раде другачије, да кроз заједнички рад наставу учине занимљивијом, како ученицима, тако и себи. Пројекти које су скројили током обука показали су сав потенцијал нашег образовања. Веома маштовито и креативно су повезивали исходе, компетенције и стандарде стварајући пројекте као нове програме наставе и учења. Након реализације, њихови радови ће чинити платформу идеја, учења и знања којој ће моћи да приступе сви наставници у Србији и понуђене идеје дограђују, развијају или, подстакнути базом радова, стварају потпуно нове.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш
  • ОШ ,,Вожд Карађорђе”, Лесковац
  • ОШ ,,Стефан Немања”, Ниш
  • ОШ ,,Живадин Апостоловић”, Трстеник
  • ОШ ,,Радован Ковачевић Максим”, Лебане

Наташа Ћирић, мастер педагог, проф. разредне наставе
Водитељ/ментор РМК

Go to Top