Наташа Стојановић

Позиција: водитељ обуке

Обуке наставника за развој међупредметних компетенција код ученика доприноси јачању наставничких компетенција за подучавање и учење, које су кључне управо сада када су у току интензивни реформски процеси у школама. Обука је подстакла код наставника увиђање везе између наставе и учења као двосмерног процеса, као и препознавање значаја интерактивних начина рада у циљу развоја знања, вештина и ставова код ученика неопходних за живот у 21. веку.

У радној и подстицајној атмосфери која је владала на обукама, јачана је тимска сарадња и увезивање наставника у свакој школи. Дефинисање конкретиних активности/пројеката и њихова реализација у наредном периоду допринеће остваривању нових програма наставе и учења, односно исхода и стандарда кроз развој међупредметних компетенција.

Продукти које ћемо добити на крају заједничког рада-онлајн платформа са свим реализованим пројектима у 85 школа у Србији, биће значајна подршка и помоћ свим наставницима који раде у основним школама на развоју међупредметних компетенција код ученика.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Павле Савић”, Београд
  • ОШ „Иво Андрић”, Београд
  • ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд
  • ОШ „3. октобар”, Бор

Наташа Стојановић, школски педагог
председница Педагошког друштва Србије
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top