Невенка Крагуљац

Позиција: водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је почела да се реализује у прави час. Семинар је актуелан, применљив, и сами наставници казују да им је потребан. Пружа наставницима разумевање исхода, циљева и стандарда и даје подршку у планирању како личном, тако и тимском раду у школи.

Реализовала сам четири обуке и свима је била корисна, а атмосфера веома добра.

Препоручила бих да све школе буду обухваћене овом едукацијом.

Водитељ – ментор у школама:

 

Невенка Крагуљац, школски педагог
висока педагошка саветница
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top