Оливера Вуковић

Позиција: водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција је једна од најкориснијих са којима сам се срела у последње време и велико ми је задовољство што сам је реализовала. Полазници су обучени да планирају и реализују наставу и учење и да развијају развијају компетенције ученика. Подстицај обуке за примену међупредметног, интегрисаног и тематског приступа настави и учењу је веома јак и продуктиван. Учесници обука оснажени су да примењују разноврсне методе и технике у свом раду, а све у процесу развијања компетенција ученика, да повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа и реализују наставу и учење применом различитих метода, техника и активности. Коментари учесника су били позитивни, истичу да ће им стечена знања са ове обуке помоћи у даљем процесу наставе и учења на моје велико задовољство.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац
  • ОШ „Ђура Јакшић”, Крагујевац
  • ОШ „Светозар Марковић”, Крагујевац
  • ОШ „Краљ Александар Први”, Горњи Милановац
  • ОШ „Вук Караџић”, Чачак

Оливера Вуковић
наставник историје у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” Крагујевац
водитељ/ ментор обуке РМК

Go to Top