Санела Крстић

Позиција: водитељ обуке

Тренутак када ћемо схватити да су обавезе изазови који нам свет у учионици могу обојити другим бојама и помоћи онима због којих смо ту где јесмо је похађање ове обуке која вам пружа једноставне одговоре на сва она питања са којима се свакодневно суочавамо.

Ауторке нам садржајима дају јасна упутства и постепено увођење у разумевање кључних појмова кроз истицање њихове важности и усмерености на исте. Ослањајући се на све оно што знамо омогућавају надоградњу која нам пружа додатну подршку и сигурност да настава буде конципирана онако како се од образовања у 21. веку очекује.

Оно што сигурно добијате похађањем обуке је сигурност и разумевање кључних појмова: исходи, стандарди, међупредметне компетенције, међупредметно повезивање. Како повезати оно што готово сви сматрамо одвојеним појмовима? Колико је важно конкретизовати активности наставника и ученика? Шта је улога Тима за развој међепредметних компетенција и предузетништва? Шта је битно да садрже годишњи и оперативни планови? Шта је полазна основа при реализацији било које активности у настави са сврхом стицања знања, вештина и ставова? Куда се крећемо у току реализације и шта је „кров” до кога треба да стигнемо? Све су ово питања на која можете добити одговоре кроз низ радионица које ће вам помоћи у додатном разумевању садржаја семинара.

Нама водитељима је обука пуно помогла у нашем професионалном развоју која смо свим срцем делили несебично са колегама широм Србије. Пожелели смо да се ова прича чује што даље и надамо се да ће тако бити. Ни један полазник после ове обуке није ускраћен за одговоре који су нам неопходни за савладавање изазова који су ту и са којима се пре или касније морамо суочити. Полазници су показали добра знања из области коју су похађали али су јасно износили несигурности и нејасноће које су им представљале потешкоће. Стекао се утисак да само корак фали до потпуног разумевања суштине али да је тај корак кључ који ће свима донети боље сутра и нама у настави и нашим ученицима. Ова прича је оно што им дугујемо. Уочена је честа недоумица у мешању појмова корелације и међупредметне повезаности, полажења од садржаја када је остваривање циља у питању иако настава више није тако конципирана и садржаји су у другом плану а нешто друго у првом, тешкоће у међупредметном повезивању у предметној настави, недовољно разумевање улоге тима за Развој међупредметних компетенција и предузетништва у установи, неуочавање везе између кључних појмова: исходи, стандарди, активности, међупредметне компетенције. Колеге сјајно разумеју појмове као делове али веза између њих која треба да направи целину није довољно схваћена.

Ми као водитељи/ментори се надамо да ће што већи број колега имати прилику да чује садржаје обуке који нам свима може помоћи и дати одговоре на питања која нам увек уливају дозу несигурности. Поносна сам што сам део приче која јје пре свега помогла мени у личном професионалном напредовању а почаствована приликом да и другима покажем пут којим сам кренула са више самопоуздања и свешћу да то дугујем и својим ученицима и себи.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица
  • ОШ „Душан Јерковић”, Рума
  • ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
  • ОШ „Боривоје Ж. Милојевић”, Крупањ
  • ОШ „Кадињача”, Лозница

Санела Крстић, учитељица,
педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top