Саша Гламочак

Позиција: водитељ обуке

Обукa наставника за развој међупредметних компетенција код ученика пружа подршку наставницима и школама у усмеравању ка суштинским и релевантним активностима наставе и учења. Ова обука подстиче критичко преиспитивање досадашње праксе, помаже у разумевању кључних појмова и заједничком планирању активности којима се развијају међупредметне компетенције ученика. Школе добијају подршку ментора током процеса планирања, а један од важних резултата је веб-платформа на којој ће бити постављени планови школа које су учествовале на обуци, што ће омогућити размену искустава и обезбедити прилику за учење за наставнике других школа у Србији.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Петар Петровић Његош”, Врбас
  • ОШ „Мирослав Антић”, Оџаци
  • ОШ „Радоје Домановић”, Врање
  • ОШ „Вук Караџић”, Врање
  • ОШ „Сава Шумановић”, Земун

Саша Гламочак, наставник српског језика и књижевности
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top