Светлана Веселић

Позиција: водитељ обуке

Образовање је пред великим изазовом. Оспособљавање и мотивација ученика за целоживотно учење, за стављање наученог у нови контекст, као и за критичко размишљање, није лак задатак.

Дати ученику/појединцу функционалну писменост, опремити га кључним компетенцијама је главни задатак који је стављен пред наставнике. Суштина рада наставника је и да створи образовну климу, погодну за развој компетенција, достизање стандарда и остваривање исхода, али и да обезбеди креативно поље на коме ће се појединац сусрести са културним, стваралачким и критичким идентитетом друштва. Како би се постигло наведено, тежиште се са појединачних предмета пребацује  на међупредметни приступ којим се генеришу знања неопходна за одговорно и слободно учествовање у животним изазовима. Овакав приступ није нов за одређену групу наставника, али представља и тешкоћу за колеге који се раније нису сусретали са тематским приступом настави и учењу.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Петар Петровић Његош”, Врбас
  • ОШ „Мирослав Антић”, Оџаци
  • ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка
  • ОШ „Драган Лукић”, Нови Београд
  • ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, Миријево, Београд

Светлана Веселић, професор разредне наставе
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top