Весна Димитријевић

Позиција: водитељ обуке

Друштво засновано на знању је друштво чији је основни ресурс знање. Образовање у 21.веку подразумева стицање и развијање знања као основе за развијање компетенција. Обука Развој међупредметних компетенција доприноси развијању компетенција кроз формално, неформално учење у свим контекстима живота.  Теме обуке су врло јасне, као и циљеви обуке. Полазници су обучени да планирају и реализују наставу и учење на развијању компетенција ученика. Добро су разумели како да примењују међупредметни, интегрисани, тематски приступ настави и учењу.  Оснажени су да примењују разноврсне методе и технике у свом раду, а све у процесу развијања компетенција ученика. На крају учесници повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа и реализују наставу и учење применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа, различитих метода, техника и активности ради развијања компетенција ученика. Коментари учесника су позитивни, истичу да ће им стечена знања са ове обуке помоћи у даљем процесу наставе и учења и да ову обуку треба да похађају наставници у свим школама.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Светозар Марковић”, Крагујевац
  • ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац
  • ОШ „Ђура Јакшић”, Крагујевац
  • ОШ „Краљ Александар I”, Горњи Милановац
  • ОШ „Вук Караџић”, Чачак

Весна Димитријевић, професор српског језика и књижевности
педагошки саветник
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top