Весна Ераковић

Позиција: водитељ обуке

Обука ,,Развој међупредметних компетенција” ефекно води оснаживању наставника у примени међупредметног приступа настави и учењу. Смењивањем разноврсних активности, на самој обуци настале су идеје којима се могу реализовати пројекти који воде остваривању исхода, развоју компетенција и достизању стандарда, што свакако доприноси изградњи функционалних знања ученика и развоју кључних компетенција.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ ,,Соња Маринковић”, Нови Сад
  • ОШ ,,Нада Пурић”, Ваљево
  • ОШ ,,Сава Керковић”, Љиг
  • ОШ ,,Лаза К. Лазаревић”, Шабац

Весна Ераковић, учитељица,
педагошки саветник,
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top