Весна Миленковић

Позиција: водитељ обуке

У средишту дефиниције међупредметних компетенција је принцип по коме образовање детета треба да води ка његовом целокупном развоју – интелектуалном, личном и друштвеном. Обука од јавног интереса Развој међупредметних компетенција, оснажује запослене у школама да примене моделе наставе путем којих ће ученици остварити знања и вештине кроз међусобно повезивање стандардних предметних области, али и кроз школске пројекте, путем којих се највише развијају међупредметне компетенције.

Улога наставника је кључна у планирању тимске наставе и могућих активности ученика, па све до реализације и евалуације наставе, вредновања конкретних продуката ученика и мерења њихових постигнућа.

Развијањем међупредметних компетенција, ученицима се даје подршка за остваривање личних циљева, сагледавање њиховог доприноса у локалним заједницама у којима живе и оснаживање за даље учење и будући рад.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ ,,Јован Поповић”, Инђија
  • ОШ ,,Бранко Ћопић”, Раковица
  • ОШ ,,Свети Сава”, Пожаревац
  • ОШ ,,3. октобар”, Бор

Весна Миленковић, професор музичке културе
специјалиста за менаџмент у образовању
педагошки саветник, спољни сарадник ЗУОВ-а
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top