У недељу, 22.12.2019. године, одржана је обука за водитеље у оквиру програма стручног усавршавања од јавног интереса у основним школама Србије: РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА.

Развој међупредметних компетенција је назив програма стручног усавршавања/обуке, који је у периоду од 31. јануара до 23. фебруара 2020. године, у 85 основних школа на територији Републике Србије, реализовало Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС”, а на основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја. Наведени програм је програм од  јавног интереса.

Зашто компетенције? Зато што се од образовања у 21. веку очекује да на квалитетан и ефикасан начин ученике припреми за живот у свету динамичних промена, свету који очекује висококвалификоване појединце спремне да својим знањем, вештинама и ставовима допринесу развоју друштва и економије засноване на знању…